Bölüm Sekreterliği
2021390
Dek Z-11
1
Yrd. Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ(Bölüm Başkanı)
2021345
Dek Z
2
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bikem HACIÖMEROĞLU  
2021345
Dek Z
3
Arş. Gör. Ece TATHAN
21485
 
4
Arş. Gör. Burcu Pınar GÖKDEMİR
21485
 
5
Arş. Gör. Gökçen BULUT
21485
 
6
Arş. Gör. Burcu ALKAN (Uludağ Üniversitesi)