Bölüm Hakkında

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen temel bir bilimdir. Psikoloji insanların duygu, düşünce ve davranışlarını incelerken sosyolojiden antropolojiye, biyolojiden nörolojiye pek çok farklı disiplinle birlikte çalışan ve kendi içinde klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, adli psikoloji, sağlık psikolojisi vb gibi çeşitli alt alanları barındıran bir bilim dalıdır.

Psikoloji lisans programının amacı öğrencilere psikoloji temel bilgi ve becerilerini, bilimsel düşünme ve bilimsel bilgi üretme becerisini kazandırmaktır. “Psikolog” ünvanı ile mezun olan öğrenciler hastaneler, silahlı kuvvetler, emniyet, ceza ve tevkif evleri, mahkemeler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, araştırma şirketlerinde, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde, psikoloji laboratuvarlarında, halk sağlığı merkezlerinde ve özel sektörün ilgili alanlarında psikolog olarak çalışabilmektedirler. Lisans programını tamamlayan mezunlar psikolojinin herhangi bir alt alanında lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşabilmekte ve ilgili alanda iş hayatına atılmakla birlikte üniversitelerde de istihdam edilmektedir.

Psikoloji bölümünde öğrenim süresi dört yıldır ve öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenciler üniversiteye giriş sınavından aldıkları eşit ağırlıklı puan ile bölüme yerleştirilmektedir. Bölümün lisans programı Amerika Psikoloji Derneği’nin (APA: American Psychological Association) psikoloji lisans programları için önerdiği özellikler temel alınarak oluşturulmuştur. Bu esaslar temelinde hazırlanan lisans programı sonucunda, öğrencilerin bilimsel düşünme becerisini geliştirmeleri ve bu becerilerini, psikolojinin temel bilimsel ve uygulamalı alanlarına yansıtması hedeflenmektedir. Lisans programının dördüncü yılında öğrenciler tercih ettikleri alt alanlarda hem kuramsal hem de uygulama ağırlıklı alt alan dersleri seçerek ilgileri doğrultusunda çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceri kazanabilmektedir.

Bölümümüz, klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, adli psikoloji ve deneysel psikoloji olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.