Kuruluş Amacı ve Misyonu

Gazi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, psikoloji alanında evrensel nitelikte bilimsel bilgi üreterek çağdaş psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, ürettiği bilgiyi toplumun ve insanlığın yararına paylaşmak ve uygulamaya aktarmak, ülkemizin psikoloji alanında ihtiyaç duyduğu eleştirel düşünebilen, yaratıcı, bilimsel düşünme becerileri kazanmış, mesleki etik ilkelerini benimsemiş,  mesleğini severek icra eden, problem çözme becerisi yüksek, multidisipliner ekip içinde çalışabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve alanda uygulama ve gözlem becerisine sahip, üstün nitelikli ve yetkin psikologlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

 

Sayfa Kategorileri