Öğretim Programları

Lisans Programı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI

 

1. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

Psikolojiye Giriş I

3

3

Sosyolojiye Giriş I

3

3

Genel İktisat

3

3

Felsefeye Giriş

3

3

Temel Matematik

3

3

İstatistiksel Teknikler I

3

4

Toplam

18

19

2. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

Psikolojiye Giriş II

3

3

Sosyolojiye Giriş II

3

3

Sosyal Antropoloji

2

2

Genel Biyoloji

3

3

İstatistiksel Teknikler II

3

4

Psikoloji Tarihi

3

3

Toplam

17

18

3. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

Gelişim Psikolojisi I

3

3

Sosyal Psikoloji

3

3

Kişilik Kuramları I

3

3

Psikolojide Araştırma Teknikleri I

3

3

Fizyolojik Psikoloji

3

3

Toplam

15

15

4. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

 

 

Gelişim Psikolojisi II

3

3

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

3

3

Kişilik Kuramları II

3

3

Öğrenme Psikolojisi

3

3

Bilişsel Psikoloji

4

4

Toplam

16

16

5. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

 

 

Gözlem ve Görüşme Teknikleri I

3

3

Psikopatoloji I

3

3

Psikolojik Testler I

3

3

Seçimlik Dersler

 

 

Duygu Psikolojisi

3

3

Klinik Psikolojide Seçme Konular

3

3

Adli Psikoloji

3

2

Stres ve Çatışma Çözme Yöntemleri

3

3

Yaşlılık Psikolojisi

2

2

Toplam

20

20

6. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

 

 

Gözlem ve Görüşme Teknikleri II

3

3

Psikopatoloji II

3

3

Nöropsikolojik Testler

3

3

Seçimlik Dersler

 

 

Aile Kuramları

3

3

Psikolojide Çağdaş Akımlar

3

3

Sağlık Psikolojisi

2

2

Çocuk Ruh Sağlığı

3

3

Toplam

20

20

7. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

 

 

Psikoterapi Teknikleri I

3

3

Rapor Yazma teknikleri

4

4

Süpervizyonlu Yetişkin Kliniği Pratiği

4

4

Seçimlik Dersler

 

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

2

2

Psikanalitik Uygulamalara Giriş

2

2

Psikofarmakoloji

4

4

Ergen Psikopatolojisine Giriş

2

2

Bağımlılık Psikolojisi

2

2

Toplam

23

23

8. Yarıyıl

Dersin Adı

Teorik Saati

Kredisi

Zorunlu Dersler

 

 

Psikoterapi Teknikleri II

3

3

Kriz ve Krize Müdahale

3

3

Süpervizyonlu Çocuk Kliniği Pratiği

4

4

Seçimlik Dersler

 

 

Bilişsel Psikolojide Proje Çalışması

3

3

Klinik Psikolojide Proje çalışması

2

2

Aile Tedavileri

3

3

Psikolojide Meslek Etiği

2

2

Çocuk Psikoterapileri

2

2

Toplam

22

22

 

 

Sayfa Kategorileri